Cotitzi Assegurança per la Llar
 
Dades del Sol·licitant
Cotitza Com Projecte - Vol Cotitzar Com Pòlissa (anar)
Nom i Cognoms:
Domicili:
CP y Població:
Provincia:
Telèfono:
Email:*
Comentaris:
VD.Dades de la vivenda  
VD.La vivenda es de VD.
Ús VD.
VD.Any construcció* VD.
Va ser reconstruida o reformada en els últims 30 añnys.
Si No
VD.Metres construits VD.
Estructura de fusta
Si No
% de Fusta %
VD.Tipus de vivenda VD.
VD.Població exacta en la que esta situada* VD.
VD.Alçada nº plantas VD.
VD.Seguretat VD.
Portes Blindadas Portes de Seguretat
Finestres amb reixes Finestres amb porticons
Alarma conectada Alarma no conectada
VD.Valor de joies en caixa de seguretat VD.
Objectes de valor VD.
VD.Valor de joies fora de la caixa VD.
VD.Valor del continent* VD.
VD.Valor del contingut VD.
Responsabilitat Civil VD.
Risc agravat a la planta baixa del inmoble a assegurar
Si No
VD.Altres informacions VD.
Accepto la Política de Privacitat