Cotitzi Transports
 
Dades del Solicitant
VD.
Nom i Congnoms:*
Domicili:*
CP y Població:*
Provincia:*
Telèfon:*
Email:*
Comentaris:
Dades del Viatge
(Omplir en cas de ser una Pólissa Temporal, que només cobreixi un viatge el cual, es faci per un periode menor d´un any)
Data de Sortida (dd/mm/aaaa)
Data d'Arribada (dd/mm/aaaa)
Dades de la pólissa per viatge (Nomes en cas d'assegurar e1 viatge, no es una pólissa renovable)
Ciutat d'Origen
Ciutat de destinació
Provincia i còdi postal
Mitjà de trasport
Camió matrícula
Avió
Vaixell
Tren
Tipus d´embalatge
Dades de la Mercadería
(Omplir en cas de ser una Pòlissa Normal Anual Renovable)
Descripció de la mercaderia que es transportarà
Valor Total de la mercadería (Euros)
Altres Informacions
Respondre mitjançant de:
Data d´efecte de la pòlissa dd mm aaaa
Modalitat de pagament

Número de compte: Entitat: Oficina DC Nº de compte

Emitir como póliza Emetre com a projecte

Observacions:

Accepto la Política de Privacitat