Assegurança per PyME
 
Dades del sol·licitant
Cotitza Com Projecte - Vol Cotitzar Com Pòlissa (anar)

Nom i congnoms

Domicili:

CP i Població:

Provincia:

Telèfon:

Email:*

Comentaris:

 
Dades del Solicitant
 

El local es de

Uso

Any construcció

Metres construits

Activitat

Existeix procès de Fabricació?
Si No

Localització

Situada a
(Població exacta)*

Alçada nº plantas

Seguretat

Portes Bindadas Portes Seguretat Portes normals
Vidres blindats Vidres anti motín Vidres 6/6
Alarma conectada Alarma no conectada
Reixes de tisora Reixes tubulars Reixes onduladas Reixes articuladas
Extintors Sprinklers Bies Detectors Automátics

Nº Traballadors

Activitats colindants

Facturació

Anual a €

Despeses fixes

Anual a €

Valor

 

Continent(*)

* Valor de la edificació

Contingut

Existencies

Béns a tercers

Equips electrónics

Maquinaria

Avaría de Maquinaria
Responsabilitat Civil

Otras informacions d'interes

Accepto la Política de Privacitat