Cotitzi Assegurança de Comunitats
 
Dades del sol·licitador
VD.
Nom i Cognoms:*
Domicili:*
CP y Població:*
Provincia:*
Telèfon:*
Email:*
Comentaris:
Dades del Assegurat Afegir en cas de ser diferent al Tomador
Nom i congnoms
Domicili
CP
Població
Telèfon
E-mail
Descripció del risc
Any de Construccció*
Superficie construida ( m2)*
Valor Taxació *
Nº de escales*
Nº de alçades*
Nº de plantes de Garatge*
Nº de vivendes*
Nº de Locales*
Nº de oficines/span>
Situada en Casc Urba Si No
Calefacciò Aigua Central Si No
S'inclueixen a les Garanties de la Pòlissa
Sòtan Si No
Garatges Si No
Locals Si No
Oficina Si No
Mobiliari Si No
En cas de ser una comunitat de cotxeres omplir el Núm. de places de Garatges
Capitales
Edifici ( Euros)
Garantías opcionales
Danys per aigua Si No
Danys por aigua Generals Privatius/span>
Robatori Si No
Furt Si No
Averia de Maquinaria Si No
R.C. General, Defensa i Fiances.(Euros),inclou la RC de danys per aigua a la comunitat)
R.C. Individual, Defensa i Fianzas(Euros), (en cas d'assegurar els danys per aigua privatius de cada domicili, omplir)
Recomposició Estètica(Euros) Si No
Asistencia 24H Si No
Respondre mitjansan: dd mm aaaa
Modalidad de pagament

Número de compte: Entitat Oficina DC Nº de Compte

Emetre com a pòlissa Emetre com a projecte

Observacions